Fönster med elektrisk motor

Specialprofilerade fönsterbågar ger bättre ljusinsläpp och en elegantare insida på fönstret.
Jämfört med storlekar av andra takfönster så släpper Swedac´s in ca 7% mer ljus.
Ett fönster i taket släpper in ca 45% mer ljus än ett vertikalt monterat fönster.
Vi har även brandtekniskt klassificerade takfönster.