Olika typer av virke

När man ska handla virke finns det en del parametrar att tänka på, såsom kvalitet, dimensioner och profiler. Några av de vanligaste träprofilerna är sågat virke, hyvlat virke, planhyvlat virke och tralläkt (som har fyra hyvlade sidor och fyra rundade hörn). Hyvlat virke används vanligtvis när man bygger inomhus eftersom det har en något lägre kvalitet än planhyvlat virke, vilket föredras för synliga ytor.

I många fall kan det vara en fördel med slätspont utan underfogning, där virket hyvlas på fyra sidor. I detta fall är båda flatsidorna lika breda. Även slätspont med underfog har många viktiga användningsområden, där ena flatsidan är en aning bredare för att skapa tätare fogar längs den bredare sidan.

Vilken typ av virke du väljer har en väldigt stor inverkan på både det estetiska och det funktionella när du bygger, oavsett om du bygger takfönster eller en stuga eller ett verandatak. Både virke och lister kommer i många olika varianter och dimensioner, så ta helst hjälp av en professionell snickare om du behöver hjälp med att planera ditt byggprojekt. Precis som du behöver en seglarjacka och flytväst som uppfyller dina behov ute på sjön gäller det även att köpa rätt byggmaterial!

En annan stor svensk favorit är fjällpanel, som har en finsågad framsida och hyvlad baksida med rillade kanter. Detta virke passar riktigt bra om du ska bygga en fin hus- eller stugfasad och kommer allra oftast i dimensionen 21 eller 21 mm x 120 mm. De finns tillgängliga både som obehandlade och ytbehandlade hos de vanliga återförsäljarna.